Blog

 

Facultatea de Litere de la Universitatea Transilvania anunță

 

Un master nou, acreditat ARACIS, la Facultatea  de Litere !

 

« Studii de limbă și de cultură franceză »

 

Program de studii exclusiv în limba franceza

Program de masterat, cursuri de zi. 

Durata studiilor: 2 ani. 120 credite. Limba de predare: franceza

Nr. locuri: 10 bugetate / 25 cu taxă

Prin dimensiunea sa pluridisciplinară și multiculturală, programul de masterat Studii de limbă și de cultură franceză angrenează profesorii de specialitate din facultate cât și din instituțiile partenere (cadre didactice și cercetători din țările francofone cu care Universitatea are o îndelungată tradiție de schimburi și colaborări, precum și o bogată experiență în organizarea de conferințe internaționale, stagii de cercetare sau ateliere de creație interdisciplinare) într-o abordare inovatoare, urmărind direcțiile recente de de cercetare și practică din domeniul lingvisticii, literaturii și culturii. Absolvenții acestui program de masterat se vor putea angaja în diverse domenii (traducători, interpreți, profesori, experți în comunicare, funcționari ai instituțiilor internaționale) sau vor putea continua activitatea de cercetare filologică în cele două direcții (lingvistică si literatură/cultură franceză) prin programele de cercetare doctorală care există în cadrul Facultății de Litere sau în alte facultăți de profil. 

Ca urmare, noul program de masterat urmărește, prin caracterul său bidimensional (studii de limbă și de literatură/cultură franceză), dezvoltarea competențelor multiple atât în domeniul practicii profesionale cât și în cercetare, accentuând plurilingvismul, interdisciplinaritatea și multiculturalismul. Masteratul se va afla în centrul activităților culturale și științifice francofone ale Facultății de Litere, reprezentând cadrul în care vor fi invitate personalități din spațiul cultural european și mondial francofon și obiectivul predilect al parteneriatelor francofone actuale ale Universității Transilvania cu Ambasada Republicii Franceze la București, Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Franceză, Consulatul Francez la Brașov și mediul de afaceri francofon din regiune. Desigur, masteratul va fi deschis mobilităților cu universitățile cu care avem acorduri de parteneriat Erasmus+.

Având în vedere situația actuală, sesiunile DELF ELEV și ADULȚI prevăzute pe 16-17 mai, și 13-14 iunie sunt amânate. Dorim sa luăm toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a probelor, astfel încât regulile sanitare care se impun să fie respectate. În consecință, sesiunile DELF ELEV și ADULȚI vor avea loc în perioada 13-24 iulie. Datele exacte de susținere a examenelor vor fi comunicate la sfârșitul perioadei de înscriere care se prelungește astfel până pe 12 iunie. Examenele vor fi organizate doar dacă toate condițiile de siguranță vor fi întrunite și dacă situația generală o va permite. În cazul în care examenele nu se vor putea desfășura, fie vom reporta înscrierea pentru sesiunea următoare, fie în mod excepțional, vom restitui taxa de înscriere. 

En raison de la situation actuelle, les sessions DELF ELEVE et Tout public prévues les 16-17 mai et 13-14 juin seront reportées. Nous voulons mettre tout en œuvre pour le bon déroulement des épreuves, afin de mettre en place des règles sanitaires et des gestes barrières. Par conséquent, les sessions DELF élèves et tout public, auront lieu dans la période du 13 au 24 juillet. Les dates précises seront communiquées à la fin de la période des inscriptions qui restent ouvertes jusqu’au 12 juin inclus. Les sessions seront organisées uniquement si toutes les conditions sont réunies et que la situation générale le permette. Au cas où les sessions n’auront pas lieu, nous procéderons soit à une réinscription automatique pour une session ultérieure au cours de l’année, soit exceptionnellement, à un remboursement.